Thẻ visa debit EAS - EkipAds.Com

EkipAds cung cấp thẻ ngân hàng Visa và Mastercard với mã pin công ty không định danh cho phép bạn thanh toán hàng hóa và dịch vụ ẩn danh trực tuyến. Chúng tôi hoạt động trên toàn thế giới để bạn có thể mua thẻ trả trước từ mọi nơi trên thế giới và sử dụng chúng để thanh toán trực tuyến trên bất kỳ trang web nào chấp nhận thẻ trả trước Mastercard hoặc Visa.

Tất cả các thẻ trả trước EAS đều hỗ trợ AVS (Dịch vụ Xác minh Địa chỉ) và có thể được đăng ký dưới bất kỳ tên và địa chỉ nào. Không cần xác minh trong quá trình đăng ký thẻ EAS, không yêu cầu ID hay bất kỳ tài liệu nào khác. Đăng ký thẻ được thực hiện trên trang web của chúng tôi. Bạn luôn có thể kiểm tra số dư thẻ hiện tại của mình hoặc lấy bảng sao kê thẻ của bạn bất cứ lúc nào.

Tất cả các thẻ đã mua có thể được sử dụng để mua sắm trực tuyến, thanh toán cho các dịch vụ trên toàn thế giới cũng như để xác minh PayPal cá nhân hoặc các tài khoản trực tuyến khác: iOffer, MoneyBookers US, Google Adwords, AlertPay, Facebook, Ebay, Amazon,Etsy v.v…

Có sẵn 1 USD

Giá 150.000đ
Hỗ trợ check/ nạp

ĐẶT MUA

Có sẵn 5 USD

Giá 250.000đ
Hỗ trợ check/ nạp

ĐẶT MUA

Có sẵn 10 USD

Giá 360.000đ
Hỗ trợ check/ nạp

ĐẶT MUA

Có sẵn 100 USD

Giá 2.600.000đ
Hỗ trợ check/ Nạp

ĐẶT MUA

Có sẵn 200 USD

Giá 5.000.000đ
Hỗ trợ check/ Nạp

ĐẶT MUA

Có sẵn 300 USD

Giá 7.500.000đ
Hỗ trợ check/ Nạp

ĐẶT MUA

Có sẵn 500 USD

Giá 12.500.000đ
Hỗ trợ check/ Nạp

ĐẶT MUA

Có sẵn 700 USD

Giá 17.200.000đ
Hỗ trợ check/ Nạp

ĐẶT MUA

Có sẵn 1000 USD

Giá 24.500.000đ
Hỗ trợ check/ Nạp

ĐẶT MUA

ĐẶT MUA THẺ VISA DEBIT EAS


Bạn sẽ nhận được gì sau khi hoàn tất thanh toán?

Khi bạn đã thanh toán và khoản thanh toán của bạn đã được xác nhận, bạn sẽ được nhận thông tin sau qua mail: số thẻ visa debit EAS, ngày hết hạn, CVV2 và số dư hiện tại của thẻ. Trong trường hợp xảy ra sự cố khi nhận thẻ của bạn, chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết trong thời gian sớm nhất. Chúng tôi luôn cố gắng đáp ứng nhu cầu của bạn và cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng của chúng tôi.

Chúng tôi luôn ở đây !

Kiểm tra tiền và đăng ký nạp cho thẻ đã mua

SOCKs5 Private Unlimited Máy lên camp 100% và quản lý account SLL