Hướng dẫn sử dụng trình duyệt chapall multi cho socks5

SOCKs5 LOGIN DEMO
DEMO US:
5.181.41.34|33433|Seattle|Washington|US|topman77777|529ZGQYSY7Y1CUR3SEC0GIKE
5.181.41.36|33433|Seattle|Washington|US|topman77777|529ZGQYSY7Y1CUR3SEC0GIKE

DEMO BRAZIL:
45.128.128.187:62037:M3kxs5Rf:cZ1pf1uB
45.128.128.188:62037:M3kxs5Rf:cZ1pf1uB
45.128.128.180:62037:M3kxs5Rf:cZ1pf1uB
45.128.128.182:62037:M3kxs5Rf:cZ1pf1uB
45.128.128.189:62037:M3kxs5Rf:cZ1pf1uB

Bước 1: Download chapall socks5 Multi về giải nén ( có điều kiện thì nên chơi trên VPS US )

Bước 2: Copy thư mục vừa giải nén ra làm nhiều bản ( mỗi thư mục là một trình duyệt riêng biệt, bạn có thể nuôi tài khoản Facebook, Amazon, Ebay, Etsy, Paypal… ) chú ý không đặt tên thư mục bằng tiếng việt có dấu.

Bước 3: Login từng socks5 vào Foxproxy đã được cài sẵn trên trình duyệt, xem thêm video để rõ các bước.

Bước 4: Update time zone cho khớp với IP của socks5, login tài khoản via vào trình duyệt.

Bước 5: Xác minh danh tính, tạo page, tạo bản nháp. Để tài khoản có cookie trên trình duyệt 1 – 2 ngày là có thể bắt đầu sử dụng add thẻ và lên camp luôn.

Update: 25-01-2021 : LINK DOWNLOAD
fanpage bat tu        SOCKs5 Private Unlimited        Máy lên camp 100% và quản lý account SLL

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Content Protection by DMCA.com